Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Rådhusets forvaltningstjeneste > Vielser i Oslo rådhus

Vielser i Oslo rådhus

Borgerlig vielse kan søkes avholdt i Oslo rådhus, Munchrommet.  

Søknaden skal adresseres til Rådhusets forvaltningstjeneste, Rådhuset, 0037 Oslo.
Send den gjerne pr. e-post: postmottak@rft.oslo.kommune.no

Avgift for å benytte Rådhuset som vielsessted er fastsatt til kroner 1200,-.

Søknaden må inneholde ønsket dato og følgende vedlegg:

  1. Bostedsbevis på at minst én av brudefolkene har fast bostedsadresse i Oslo. Ta kontakt med Folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

  2. Dokumentasjon på at avtale med godkjent vigsler er klarert. Brudefolkene må selv skaffe godkjent vigsler.

  3. Kopi av gyldig prøvingsattest. Utstedes av Folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

Rådhusets forvaltningstjeneste avgjør tidspunkt for vigselsseremonier som er tilpasset andre begivenheter i Rådhuset og på Rådhusplassen.

Gjennomføringen av selve seremonien er vigslerens ansvar, mens Rådhusets forvaltningstjeneste ivaretar det praktiske rundt vielsen så som renhold, blomster, lys, oppsett og vakthold.                                  

Kortere kunstnerisk innslag, maks 5 minutter, som musikk eller diktlesning, avtales på forhånd.  Total seremonivarighet maks 20 minutter, avhengig av andre vielser.

Til informasjon

Bruk av bilder fra Oslo rådhus i kommersiell sammenheng eller i forbindelse med promotering er ikke tillatt.