Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Rådhusets forvaltningstjeneste > Vielser i Oslo rådhus

Vielser i Oslo rådhus

Oslo byfogdembete har besluttet å avvikle lørdagsvigsler og avslutter derfor også prøveordningen med gjennomføring avPhoto by Jina Lee vielser i Oslo rådhus fra 2014. Dette betyr at vielser i Oslo rådhus heretter gjennomføres etter de retningslinjene Forretningsutvalget vedtok 14.  juni 2010:

 

  1. Borgerlig vigsel kan søkes avholdt i Oslo rådhus, når minst en av brudefolkene har fast bostedsadresse i Oslo.

  2. Søknad om å benytte Rådhuset som vigselssted stiles til Rådhusets forvaltningstjeneste som avgjør tidspunkt for vigselsseremonier i forhold til andre begivenheter som belegger Rådhuset og Rådhusplassen. Munchrommet skal anvendes som seremonirom.

  3. Vigsel tillates gjennomført dersom:

    Det foreligger bemyndigelse fra Oslo byfogdembete, jfr Domstollovens § 55e.

eller

Vigsel foretas av Notarius publicus fra annet distrikt enn Oslo, jfr Ekteskapslovens § 12b.

Brudefolkene må selv skaffe til veie godkjent vigsler for borgerlig vigsel.

  1. Rådhusforvalteren fastsetter satser for benyttelse av seremonirommet.

Gjennomføring av selve seremonien vil først og fremst være vigslerens ansvar, mens Rådhusets forvaltningstjeneste vil bære ansvaret for at rammene rundt blir ivaretatt.

Kortere kunstnerisk innslag som musikk eller diktlesning kan eventuelt innlemmes i seremonien, men forutsettes avtalt på forhånd. Innslaget skal i tilfelle begrenses til maksimum ca 5 minutter.

Avgift for å benytte Rådhuset som vigselssted er fastsatt til kr. 1 200,-.

Søknad
Søknad om gjennomføring av vielse skal sendes Rådhusets forvaltningstjeneste – Rådhuset, 0037 Oslo.

Søknaden må inneholde ønsket dato og følgende vedlegg:

  • Bostedsbevis på at minst én av brudefolkene er bosatt i Oslo.
  • Dokumentasjon på at avtale med godkjent vigsler er klarert.
  • Kopi av gyldig prøvingsattest

Riskasting på brudeparet er en tradisjon som dessverre som ikke kan gjennomføres i Borggården eller i områder inne i Rådhuset.

.

Til informasjon

Bruk av bilder fra Oslo rådhus i kommersiell sammenheng eller i forbindelse med promotering er ikke tillatt.